Geschiedenis van de schutterijen

Lees in Wikipedia  over de rijke historie van het schutterswezen! Ook op de diverse websites van de schutterijen hieronder is veel over de betekenis en historie terug te vinden. Een historie die soms wel vijf eeuwen terug gaat.
In het Heuvelland hebben veel dorpen een eigen schutterij die niet alleen optreedt bij de plaatselijke jaarlijkse schuttersfeesten waar o.a. het Koningsvogelschieten op het programma staat, maar ook bij de regionale Bondschuttersfeesten en de Zuid-Limburgse Federatiefeesten. Daar kan de bezoeker dan genieten van een bont folkloristisch festijn met grote optochten en wedstrijden.
Plaatselijk geeft de schutterij ook vaak acte de présence bij dorpsgebeurtenissen zoals processies op kerkelijke feestdagen (ook vaak 'de Bronk' genoemd) en bij nationale feest/herdenkingsdagen zoals Koningsdag en 4-5 mei.

De meeste schutterijen in het Heuvelland zijn aangesloten bij de RK Zuid-Limburgse Schuttersbond
Wat is dat, een schutterij? Een stukje geschiedenis
Kogels gieten en 'bölkes' gereedmaken
Exercitie schutterij St. Maternus Wijlre in 1921