Musea

Het begrip 'museum' heeft binnen de regio Heuvelland een andere inhoud dan in de grootstedelijke gebieden. Alleen Museum Land van Valkenburg en het Kasteel van Valkenburg zijn in het officiële landelijke  museumregister  opgenomen.
Ook de overige musea voldoen echter min of meer aan de omschrijving in het woordenboek: Museum: openbaar gebouw waarin kunstvoorwerpen, oudheden, curiosa enz. bewaard en ter bezichtiging gesteld worden.
Een mooi voorbeeld daarvan is het kleinste museumpje van Nederland: De Klèng Wach (Het wachthuisje) in Vaals.