Koren

Een overzicht van de koorverenigingen in het Limburgse Heuvelland

 
In veel gemeenschappen zijn kerkelijke zangkoren actief die vrijwel uitsluitend optreden om de vieringen in de R.K parochies op te luisteren. Hier onder staat een aantal (amateur) koren vermeld die ook een meer zelfstandige functie hebben in het muziekleven en ook openbare optredens verzorgen.

Gemengd koor
Vrouwenkoor
Wahlwiller: Vocaal Ensemble Donna Voce,           
Valkenburg: Dameskoor Cantara
Vaals/Lemiers: Vrouwenkoor Avec Plaisir
Mannenkoor
Jongerenkoor
Jeugdkoorschool