Koren

Een overzicht van de koorverenigingen in het Limburgse Heuvelland

 
In veel gemeenschappen zijn kerkelijke zangkoren actief die vrijwel uitsluitend optreden om de vieringen in de R.K parochies op te luisteren. Hieronder staat een aantal (amateur-) koren vermeld die ook een meer zelfstandige functie hebben in het muziekleven en ook openbare optredens verzorgen. De Limburgse Koorschool voor jongeren is weliswaar niet in het Heuvelland gevestigd, maar vervult wel een belangrijke regionale functie voor heel Zuid-Limburg.