Rooms-Katholiek erfgoed

Het katholieke zuiden is er nog rijkelijk mee bedeeld. ErfgoedKompas, de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg en www.veldkruus.nl bieden u uitgebreid informatie, u kunt aan de hand van duidelijke kaartjes alle locaties snel vinden en u treft suggesties aan voor mooie fiets- en wandelroutes. Langs 's Heerenwegen in Limburg en Wegkruisen.nl inventariseren alle wegkruisen in Limburg, per gemeente gerangschikt. Klooster Wittem biedt in samenwerking met de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden in de boekwinkel meerdere boekjes aan met pelgrims- en wandelroutes in de omgeving.  In en rond Valkenburg is een mooie Heilige Huizen route uitgezet. Wilt u zich verder verdiepen in de historie van het kloosterleven in Nederland? Kijkt u dan eens bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

De geschiedenis van de Montfortanen in Schimmert, Meerssen en Houthem (en het seminarie in Schimmert, de montfortaanse apostolische school Ste Marie). Een uitgebreid archief-onderzoek in beeld en tekst.


Joods erfgoed

Joods cultureel erfgoed is nog te vinden in Meerssen (waar een  synagogegebouw  tot 1947 nog in gebruik was voor de eredienst maar nu een bestemming heeft gevonden voor culturele activiteiten) , in Eijsden ( vml. synagoge en de op één na grootste begraafplaats van Limburg aan de Cramignonstraat, zie de  Wiki  voor een uitgebreide beschrijving), Gulpen en Vaals (kleine Joodse begraafplaats). Gulpen kende van oudsher een Joodse gemeenschap met een synagoge. In Eijsden is de voormalige synagoge (gebouwd in 1783, Diepstraat 53) sinds de sluiting in 1935 als woonhuis in gebruik.

In 1823 werd in Gulpen een synagoge gebouwd en in 1875 kwam een nieuw schoolgebouw in gebruik. De joodse gemeenschap van Gulpen was rond 1870 op zijn grootst. De joodse begraafplaats is nog steeds te vinden aan de Rijksweg. De namen van de daar begraven personen vindt u  HIER.  In de laatste decennia van de negentiende eeuw liep de joodse bevolking van Gulpen en Vaals zo hard achteruit, dat de twee gemeenschappen omstreeks 1900 samengevoegd werden. In 1935 werd de naam van de joodse gemeente officieel Gulpen-Vaals. De synagoge aan de Kiebeukel (destijds Kippenheuvel), raakte reeds voor de oorlog in verval en werd in 1967gesloopt. In 1947 werd de joodse gemeente officieel bij die van Maastricht gevoegd.
In 1989 werd aan de Kiewegracht een joods oorlogsmonument onthuld (Bron:  Wiki)
In 2013 volgde een plaquette met de namen van de oorlogsslachtoffers.
De Joodse begraafplaats in Vaals is gelegen aan de Nieuwe Hertogenweg. De namen van de personen die er begraven liggen vindt u  HIER

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: Begraafplaatsen Archief
Over de begraafplaats in Vaals
Joodse databank voor Zuid-Limburg
Joods Genealogisch onderzoek in Nederland

Hervormd protestants erfgoed

In Vaals staat een kerkgebouw dat vanaf 1649 als simultaankerk voor katholieken en hervormden in gebruik was. Aan het einde van de 17e eeuw werd de kerk door de Hoogduits-gereformeerde gemeente uitgebreid met een classicistisch deel. In 1754 werd het nog uit de middeleeuwen stammende katholieke deel vervangen door een barokke kerk, alleen de toren bleef behouden. In 1967 werd dit deel gesloopt. Alleen het hervormde deel is nu nog steeds in gebruik bij de Protestantse Gemeente Maas-heuvelland. Zie ook de Wiki

In Valkenburg staat een hervormde kerk die pas in 1891 gebouwd werd vanwege het toenemende overwegend hollands-protestantse toerisme in Valkenburg. Toegeschreven aan architect Dr. P.J.H. Cuypers. Na de sluiting voor de eredienst in 1967 in gebruik genomen als horeca-gelegenheid. Zie ook de Wiki

In Gulpen werd in 1966 eveneens ten bate van de vele toeristen een hervormde Toeristenkerk gebouwd aan de Rosstraat. Nu nog in gebruik bij de Protestantse Gemeente Maas-heuvelland Zie ook de Wiki

In Vaals staat op het Von Clermontplein 'De Kopermolen', in 1735 gebouwd als Lutherse kerk en tot 1955 als zodanig in gebruik. Nu ingericht voor culturele activiteiten. Zie ook de Wiki

In Meerssen staat het Leopoldskerkje, een protestantse kerk die in 1836 aan de Nederlandse protestanten geschonken werd door de Belgische koning Leopold. Vanaf de 17e eeuw konden katholieken en protestanten onder het 'Simultaneum' gebruik maken van hetzelfde kerkgebouw. Dit was ook in Vaals en Gulpen het geval. Dit Simultaneum werd echter afgeschaft waarna koning Leopold besloot om nieuwe protestantse kerkgebouwen te subsidiëren. Er werden vier Leopoldskerkjes gebouwd in Zuid-Limburg: in Beek, Heerlen, Gulpen en Meerssen. De gebouwen in Gulpen en Heerlen zijn in 1967 en 1949 afgebroken. Zie ook de Wiki