Een aantal bezienswaardige monumenten, variërend van molens en kastelen tot religieus erfgoed, vindt u in dit kaartje
Nationale Molendagen 12-13 mei 2018
Nationale Molendagen ook in het Heuvelland van Zuid-Limburg
Traditioneel in het tweede weekend van mei zijn ook in het Heuvelland diverse molens te bezichtigen. Veelal gaat het daarbij om watermolens, maar ook enkele unieke windmolens zijn een bezoek waard. Enkele molens zijn regelmatig ook door het jaar opengesteld, zie daarvoor onze agenda.
Meer info
Open Monumentendagen 2018: zaterdag 8 en zondag 9 september.

In veel gemeentes zijn op één van deze dagen of beide dagen diverse monumenten opengesteld voor publiek.   Thema 2018: In Europa
Meer info

Heemkunde- en andere historische verenigingen/stichtingen

Veel dorpen in Zuid-Limburg hebben een eigen heemkundevereniging. Zij houden zich bezig met de (cultuur-) historie in de regio en vormen vaak een rijke gegevensbron voor diegenen die zich interesseren voor de geschiedenis van hun woonplaats.
Een lijst van verenigingen/stichtingen in de regio Heuvelland vindt u HIER.

Er bestaat veel historisch fotomateriaal dat een mooi beeld geeft van het Heuvelland in vroeger tijden. Op  DEZE PAGINA  vindt u interessant beeldmateriaal dat verzameld is bij de diverse heemkunde- en andere historische verenigingen.

Limburgse taal en volkscultuur

Er is geen sprake van één Limburgs dialect. Er zijn vele dialecten, met zelfs verschillen tussen nabijgelegen dorpen. Het westelijk deel rond Eijsden / Cadier en Keer heeft in samenhang met de historie van Maastricht een duidelijk Frans gerichte taal/achtergrond, terwijl het oostelijke deel rond Vaals en Simpelveld een uitgesproken Duits karakter heeft. Romaanse en Germaanse cultuurhistorie ontmoeten elkaar hier. Voor de Limburgse Taal en Volkscultuur is de Vereniging Veldeke Limburg actief. www.veldeke.net. Ook in het Heuvelland zijn afdelingen (”Kringen”) van Veldeke Limburg:  Kring Valkeberg en Kring Um Mamelis. Veel informatie over de diverse dialecten in Limburg vindt u ook op www.limburgsetaal.nl.

De volkscultuur uit zich vooral in de blaasmuziek (harmonie, fanfare, blaaskapel), de schutterijen en de religieuze processies die in de meeste dorpen in stand gehouden worden. En natuurlijk in het van oorsprong religieuze Carnaval. Voor meer informatie over de historie van dit grote jaarlijkse feest dat diepgeworteld is in de volkscultuur van (wat Nederland betreft) vooral Brabant en Limburg verwijzen we u graag naar de Wikipedia. De voorbereidingen beginnen officieel altijd op "De elfde van de elfde". De evenementen rondom Carnaval zijn zo talrijk en meestal ook dorpsgebonden dat het ondoenlijk is om op onze site een agenda van die typische volkscultuur-activiteiten bij te houden.

Image

De Tweede Wereldoorlog

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog wordt levend gehouden op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten waar 8300 gesneuvelde Amerikaanse militairen hun laatste rustplaats vonden. Een groots monument waar nog altijd velen betrokken zijn bij herdenkingen zoals de jaarlijkse Memorial Day, bij adoptie van de graven, onderhoud en documentatie. Op DEZE SITE wordt u uitgebreid geïnformeerd over alle wetenswaardigheden en activiteiten rondom deze indrukwekkende begraafplaats. De ontstaansgeschiedenis is ook zeer uitgebreid beschreven in de WIKIPEDIA. Historisch beeldmateriaal over de Tweede Wereldoorlog in de regio en over het herbegraven van de gesneuvelden in Margraten vindt u HIER.

Aanleg in 1944 van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten

De voorlopige Amerikaanse begraafplaats in 1944. (bron: Rijckheyt)

Meer over het cultuurhistorisch erfgoed